Luckringsmaskin

Inför höstsådden presenterar UAB Laumetris nya produkter för jordbearbetning och sådd. En av dem är en luckringsmaskin DPL-3.0 med pneumatisk såmaskin av österrikiskt fabrikat APV avsedd för sådd av vinterraps. Varför behöver man ett sådant redskap och vad är skillnaden mellan vår maskin och andra maskiner på marknaden?

I samband med moderniseringen av jordbruket används allt kraftfullare och tyngre jordbruksmaskiner. Upprepade körningar har packat jorden och plöjningsfri jordbearbetning har lyft alvlagret upp till 10 – 14 cm djup. Detta har medfört att jorden släpper dåligt igenom både vatten och luft. För att återskapa normala odlingsförhållanden för grödorna måste jorden luckras upp. Utifrån energisynpunkt är detta ett tidskrävande och kostsamt arbete som skall föregås av en noggrann utvärdering av aktuella förhållanden.

För tillverkning av luckringsredskap används böjda 15 mm tjocka ramar av härdat fjäderstål (typ Paraplow) som tillverkas i Spanien, i ramarna fästs snabbt utbytbara stämjärn. Jorden skärs med en 15 mm skåra till skillnad från andra tillverkare i Litauen som marknadsför redskap som lämnar 30–40 mm breda skåror vilket medför att motståndet är 3 – 4 gånger större när man kör på samma arbetsdjup. Vi rekommenderar att luckra upp jorden till max 30-35 cm djup eftersom djupare bearbetning kommer att innebära ökade kostnader samt öka risken för packning av djupare skikt. I undantagsfall då jorden är mycket packad på mer än 30 cm djup kan man rekommendera uppluckring ner till över 35 cm djup. Dessutom brukar dräneringsanläggningar ligga på 45–50 cm djup, vid bearbetning av djupare jordskikt kan man mekaniskt skada dem och förstöra vattendräneringen. Vi rekommenderar arbetshastighet på 6–8 km/h eftersom högre fart ökar motståndet som är direkt relaterat till hastigheten i kvadrat. Enklare sagt om man kör 2 gånger snabbare ökar motståndet 4 gånger och därmed även drivmedelskostnader. Laumetris 3 m breda luckringsmaskin DPL-3.0 kräver 170-200 HK i medeltunga jordar, och 4 m bred luckringsmaskin – 200-250 HK. Ett mycket viktigt element i luckringsmaskinen är kompakteringsvalsar som vi tillverkar av stansade stålskivor som sitter på axeln med 50 mm mellanrum. Konstruktionen förhindrar att valsarna blir igentäppta även vid blöta förhållanden. Kompakteringsvalsarna trycker ner den uppluckrade jorden och täpper till alla springor vilket förhindrar att humusskiktet rinner ner.

Vi rekommenderar att luckra upp jorden vid en tidpunkt som är lämplig för sådd av vinterraps. Vid växelbruk med 3–4 års intervall, kommer vi tillbaka till samma fält först efter 3-4 år och under tiden blir alla åkrar uppluckrade. Det är bevisat att ju bättre rapsen hinner etablera sig före vintern desto mer vinterhärdig blir den och ger bättre skörd. Man skall dessutom så rapsen med radavstånd på 50–75 cm. Laumetris luckringsmaskin myllar rapsfrön ner med såningsskivor sedan trycks de till med gummerade hjul. Gummerade hjul gör det möjligt att mycket exakt ställa in sådjupet från 1 till 5 cm. Tilltryckta frön får bra kontakt med jorden, jordens kapillära fukt kommer lätt åt fröet vilket främjar jämn groning medan den uppluckrade jorden skapar förutsättningar till bra övervintring och bra skörd.

 

Modell DPL - 3 DPL - 4
Typ suspenderades
Operativa bredd, m 3 4
Dykdjup, mm upp till 400
Knivar antal 6 / 7 (rak) 8 / 9 (rak)
Knivskydd hydropneumatisk
Pinnar typ böjd / rak
Rulltyp skivtyp
Mass, kg 1640 2270
Erforderlig hästkrafter 170 - 200 200 - 250
Ytterligare utrustning
Bakre skivtyp rulle med hydropneumatisk skydd +
Pneumatisk såningsmaskin (40l; 1-12 m bredd; elektronisk förvaltning; sprids genom skivor) +
Pneumatisk såningsmaskin (120l; up to 8 m bredd; distribuerar genom slangar; elektronisk förvaltning) +