DURABILITY AND REALIABILITY IN ONE
CUSTOM MADE WITH PRECISION
WHERE IDEAS BECOME REALITY
DURABILITY AND REALIABILITY IN ONE
CUSTOM MADE WITH PRECISION
WHERE IDEAS BECOME REALITY
DURABILITY AND REALIABILITY IN ONE
CUSTOM MADE WITH PRECISION
WHERE IDEAS BECOME REALITY

Laumetris Ltd. tillverkar pneumatiska såmaskiner DS-3, DS-4 och DS-6 för sådd av diverse grödor i plöjda eller harvade stubbmarker där stråna är finfördelade och jämnt utspridda på markytan.

Såmaskinen utför samtidigt flera jordbearbetningsmoment: luckrar upp och jämnar ut, komprimerar, myllar ner frön och täcker över såraderna. Jorden uppluckras och jämnas ut med hjälp av en tvåradig skivutjämnare som kopplas fram på såmaskinen. Uppluckringsdjupet regleras med en hydraulisk cylinder.

Under driften vilar såmaskinen på främre valsen som tar såmaskinens hela tyngd. Väl packad jord skapar bra förutsättningar för felfri funktion av såningsskivor. Såningsskivor skär i och öppnar jorden samtidigt som utsäde sås på ett förutbestämt djup. Därefter rullar hjul som trycker jorden runt utsäde. Såningsskivställningar fästs i ramen med hjälp av gummistöddämpare. Såmaskinens konstruktion har ett hydraulisk-pneumatiskt system som gör att olika såningssektioner följer markens ojämnheter.

Såmaskiner är utrustade med ett pneumatiskt fördelningssystem av tyskt fabrikat Acord. Sådden styrs av ett datasystem Master seed som styr teknologiska spår, dosering och mängden av frön.

Tekniska prestanda: utsädesnorm 1,5 – 350 kg/ha, volym av utsädesbehållare 2 – 3,2 m3, avstånd mellan sårader 12,5 cm, såningshastighets upp till 15 km/h, diameter på såningsskivor 410 mm, diameter på skivjämnarens skiva 460 mm.

 

Modell DS - 4
Typ bogserad
Operativa bredd, m 4
Kapacitet, m3 2
Sådd skivor, antal 24
Sådd skivor avstånd, mm 125
Crossboard, antal 20
Diametern hos skivan, mm 510
Transportbredd, m 4
Massa, kg 2750
Erforderlig hästkrafter 150 - 180
Ytterligare utrustning
Jordbearbetning: 1 rad crossboard och 2 rader med jordfräs bill +
Jordbearbetning: 2 rader av skivor +

Tekniska detaljer som anges i en tabell är preliminära.