DURABILITY AND REALIABILITY IN ONE
CUSTOM MADE WITH PRECISION
WHERE IDEAS BECOME REALITY
DURABILITY AND REALIABILITY IN ONE
CUSTOM MADE WITH PRECISION
WHERE IDEAS BECOME REALITY
DURABILITY AND REALIABILITY IN ONE
CUSTOM MADE WITH PRECISION
WHERE IDEAS BECOME REALITY

Produkter / Kultivatorer KLS

Kultivatorer för tung jord

UAB Laumetris tillverkar 4, 5, 6, 7 och 8 m breda påkopplingsbara kultivatorer för bearbetning av tung och medeltung jord före sådd av diverse spannmål.

En sådan kultivator vilar på jordytan med stöd av främre och bakre valsar, mellan dem finns upphängda sektioner med fjädrade ramar med fjädrade pinnar. De fjädrade ramarna är upphängda i fyra rader. Avstånd mellan intilliggande pinnristspår är 110 mm. Omlott placeringen av pinnar möjliggör en fullständig jordbearbetning. Främre valsen kan vara sträng- eller skivvals. Bakre valsar kan vara av olika typer – sträng-, skiv- eller ringvalsar.

Framför valsarna finns en fjädrad utjämnare som jämnar ut jorden och krossar jordkokor. Arbetsläget regleras med hydraulväxel. Arbetsdjupet (ner till 120 mm) är steglöst och regleras med skruv. För transportering lyfts arbetssektionerna upp med hjälp av hydrauliska cylindrar. Arbetshastighet – 8 km/h.

Fördelen med denna typ av aggregat är att alla moment i jordbearbetning (krossning av jordkokor, utjämning, uppluckring och packning) utförs samtidigt i ett drag.

 

Modell KLS-4 KLS-5 KLS-6 KLS-8 KLS-10
Typ bogserad
Operativa bredd, m 4 5 6 8 10
Dykdjup, mm upp till 150
Plogar typ - smidda / pil + / + pil/skiva
Billarna nummer 26 40 48 64 80
Billar bredd, mm 50 eller 140
Främre crossboard standard
Främre och bakre rull typ skiva
Fram diameter, mm (fram / bak) 500 700
Hjul 400/60-15.5 520/60-17 560/60-22.5
Transportbredd, m 2,5 2,5 3 3,5 3,5
Massa, kg 4700 6500 7450 9500 12400
Erforderlig hästkrafter 160 190 220 280 350
Ytterligare utrustning
"Cambridge" Typ rulle bak +

Tekniska detaljer som anges i en tabell är preliminära.