DURABILITY AND REALIABILITY IN ONE
CUSTOM MADE WITH PRECISION
WHERE IDEAS BECOME REALITY
DURABILITY AND REALIABILITY IN ONE
CUSTOM MADE WITH PRECISION
WHERE IDEAS BECOME REALITY
DURABILITY AND REALIABILITY IN ONE
CUSTOM MADE WITH PRECISION
WHERE IDEAS BECOME REALITY

UAB Laumetris tillverkar påkopplingsbara pinnharvar avsedda för bearbetning av tung till lätt jord. Laumetris pinnharvar myllar utmärkt ner växtrester och frön samt jämnar ut jorden. Pinnharvars arbetsdelar består av harvpinnar, skivor och en komprimeringsvals.

Harvpinnar skär i ytskiktet av jorden. Harvpinnar är 250-300 mm breda. Ju smalare är pinnar desto bättre är jordbearbetning. Harvpinnarna fästs i fjädrade ramar. Vid plöjning fjädrar ramarna och rensas från växtrester samt skyddar harvpinnarna från stötar mot stenar. Harvpinnarna är placerade i fyra rader, radavstånd – 800 mm, avstånd mellan intilliggande ramar – 880 mm, avstånd mellan steg – 220 mm, överlappning – 20 mm. Sådana stora avstånd förhindrar att jorden klumpar sig runt pinnarna även i blöta förhållanden. Harvpinnarnas placering gör det möjligt att skära jämnt i jorden, riva upp ogräsrötter och blanda. I våra redskap använder vi bara lätt utbytbara pinnar (det tar c:a 20 min att byta ut alla pinnar) vilket ger tidsbesparingar. Harvningsdjupet kan regleras mellan 50 – 200 mm.

Skivorna krossar, blandar och vänder det avskurna jordskiktet. Skivorna som är vinklade och placerade i två rader i sektionerna vänder avskurna jordskiktet. Skivorna är tillverkade av ett slitstarkt stål, skivdiameter 450 mm, tjockleken – 4 mm. Skivdjupet regleras med en skruv.

Efter harven följer valsarna som krossar jordkokor, packar och jämnar ut jorden. Beroende av jordart kan man välja olika valsar: rist-, sträng-, stjärnvalsar eller av cambrige-typen. Arbetsdjupet för varje arbetsdel regleras med skruv för varje sektion. Harvningshastighet – 10 - 12 km/h.

UAB Laumetris tillverkar även 2-4 m breda skivharvar till lättare traktorer. De mindre skivharvarna har samma konstruktion och användningsområde som de stora påkopplingsbara skivharvarna.

 

Modell SL-3 SL-4 SL-4T SL-5T SL-6T
Typ suspenderades bogserad
Operativa bredd, m 3 3,7 4 5,2 6
Drifthastighet, mm upp till 250 upp till 300
Plogbillen typ pil typ och mejsel typ
Plogbillar antal 10 14 15 19 22
Bredden på plogbill, mm 250 - 300
Mejselbredd, mm 80
Utjämning med fjäderpinnar med skivor
Rulltyp, diameter 500 mm pipa
Anpassning av arbetsdjup hydrauliska med rulle
Hjul - 480/45-17 520/60-17
Transportbredd, m 3,3 4,5 2,8 / 4,5 2,8
Massa, kg 1550 2500 3250 4050 4850
Erforderlig hästkrafter 150-180 180-220 190 240 280
Ytterligare utrustning
Utjämning med skivor +
Spring typ rulle (500 mm) + +
Skivtyp rulle (500 mm) - +
Skydd hydraulisk vals +

Tekniska detaljer som anges i en tabell är preliminära.